ACS800-17 - Tekin Control

ACS800-17

درایو های کابینتی REGEN

380 ~ 2500 kW

توضیحات دستگاه

درایو های احیا کننده انرژی شامل دو قسمت IGBT و ساختار یکپارچه می باشند . در زمانی که الکتروموتور به حالت ژنراتوری میرود انرژی ایجاد شده را به ورودی برگشت داده می شود و از آنجایی که درایو های ABB دارای LCL فیلتر داخلی می باشند انرژی برگشتی با هارمونیک کمتر از 5% به شبکه توزیع می شود که در صرفه جویی انرژی نقش به سزایی دارد.

تمایل دارید بیشتر درباره ما بدانید؟

مشاوره جهت خرید 8114 219 912 98+

شبکه های اجتماعی: