ACQ810-04 - Tekin Control

ACQ810-04

درایو تخصصی پمپ

1.1 - 500 kW

توضیحات دستگاه

این درایو از نظر ساختار مشابه به درایو ACS850 میباشد و تفاوت در قسمت CPU و برنامه ریزی آن میباشد. این درایو در صنایع آبیاری و ایستگاه پمپاژ و سدها کاربرد فراوانی دارد.

تنها درایو تخصصی پمپ با مد DTC

تمایل دارید بیشتر درباره ما بدانید؟

مشاوره جهت خرید 8114 219 912 98+

شبکه های اجتماعی: